Australia'a Economic Powerhouse - Study Perth
Study in Perth, Australia for a future of success. Learn and work with industry leaders in science, technology, business, humanities and the arts.

Tham Gia Cường Quốc Kinh Tế của Australia

Hơn hầu hết bất cứ nơi nào khác trên thế giới, Tây Úc/Western Australia đang tận hưởng một thời kỳ kinh tế thịnh vượng. Bang của chúng tôi là động lực của nền kinh tế Australia, chúng tôi đã thấy những sự đầu tư lớn đến Perth cho các dự án tương lai trong khai thác mỏ, năng lượng, xây dựng, công nghệ và nghiên cứu. 

Trước đây chưa bao giờ có nhiều nhu cầu về người lao động có trình độ trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ đến vậy- từ những người thợ máy thiết bị và kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đến các nhân viên liên lạc cộng đồng, luật sư và các nhà khoa học môi trường. Thành phố của chúng tôi đang sống với hiện thân mới về văn hoá và sự pha trộn mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

Chúng tôi mời bạn đến và trở thành một phần của sự thành công dẫn đường cho quốc gia của chúng tôi.

Western Australia plays an important role in Australia’s economy – with just 10 per cent of the national population, it generates an impressive 48 percent of the country’s export income.

Perth’s geographical location means that it is in the same time zone with many Asian countries, and is contactable with Europe during business hours, making it easier to communicate with major trading partners such as China, India, Japan, Singapore and the United Kingdom.

With rapidly-expanding international business partnerships, Western Australia supplies world class products and services locally and internationally, including:

 • Agricultural produce
 • Information and communication technologies
 • Defence systems
 • Manufactured goods
 • Education
 • Mining equipment and services
 • Energy
 • Precious and base minerals
 • Environmental systems
 • Resource and infrastructure engineering
 • Food and wine
 • Tourism
 • Healthcare