Internships - Study Perth
Jobs for international students in Perth, Western Australia: your guide to working while you study in Australia.

Thực tập

Thực tập là cách tuyệt vời để kết hợp việc học tập với công việc, và sẽ cho bạn những kinh nghiệm có giá trị ngay trong khi bạn đang học hoặc trong thời gian nghỉ giữa các học kỳ. Perth có một loạt các chương trình thực tập trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, có thể cho bạn liên kết thực tế giữa chương trình học và thế giới lao động.

Để biết thêm thông tin về chương trình thực tập tại Perth, hãy truy cập các liên kết dưới đây.

Thực Tập tại Australia and Thực Tập Dành Cho Sinh Viên tại Australia