Jobs for international students in Perth, Western Australia: your guide to working while you study in Australia.

Hệ Thống Thuế của Australia

Bạn nên đăng ký Mã Số Thuế (TFN) nếu dự định đi làm bán thời gian. Bạn cũng cần TFN để mở một tài khoản ngân hàng. Để đăng ký, hãy điền đầy đủ đơn có sẵn từ trang web của Sở Thuế Australia (ATO) hoặc tại một bưu điện ở Australia.

Bạn cũng cần đăng ký xin hoàn thuế thông qua công ty thuế có đăng ký, hoặc tự hoàn thành nó. Nếu bạn hoàn tất xin hoàn thuế thu nhập của riêng bạn, thuế điện tử (e-tax) của ATO là cách nhanh nhất để được hoàn tiền lại . Hầu hết các trường hợp sẽ được hoàn lại trong vòng 14 ngày.