Chi Phí Học Tập

Là một sinh viên quốc tế, bạn phải đóng tiền học phí đầy đủ trước khi bắt đầu chương trình học. Tùy vào nơi bạn chọn học, bạn cũng có thể phải trả phí sử dụng dịch vụ và trang thiết bị.

Bạn cũng cần xem xét các chi phí như phí visa du học sinh, đi lại và bảo hiểm y tế và bảo hiểm du lịch, sách, thiết bị học tập và các lệ phí cho các hội/ câu lạc bộ sinh viên, cũng như chi phí sinh hoạt hàng ngày của bạn.

Indicative tuition fees

Primary and secondary schools $7,800 to $30,000
English language studies Around $300 per week depending on course length

Vocational Education and Training (Certificates I to IV, Diploma and Advanced Diploma)

$4,000 to $22,000
Undergraduate Bachelor Degree $15,000 to $33,000*
Postgraduate Masters Degree $20,000 to $37,000*
Doctoral Degree  $14,000 to $37,000*

NOTE: The above fees are in Australian Dollars (AU$) and are based per year, except for English language studies which is per course (as courses can vary from 4 to 60 weeks).

*This does not include high value courses such as veterinary and medical. Please visit institution websites directly to see costs for these courses.

Source: http://www.studyinaustralia.gov.au/global/australian-education/education-costs