Student Associations - Study Perth
Education courses for international students in Perth, Western Australia. Information on visas, schools, universities, English colleges and scholarships.

Các Hiệp Hội Sinh Viên

Ở Tây Úc/Western Australia, chúng tôi tin rằng cuộc sống có sự cân bằng, và cuộc sống sinh viên cũng không ngoại lệ. Học tập tại Perth không chỉ bao hàm việc học tập trong một nền giáo dục tuyệt vời, mà còn là vấn đề kết bạn, khám phá những sở thích mới và tận hưởng niềm vui dưới bầu trời xanh nổi tiếng của Tây Úc/Western Australia!

Tham gia một hiệp hội sinh viên là cách tuyệt vời để gặp gỡ những người bạn mới và trải nghiệm đời sống sinh viên bên ngoài lớp học.

Trường của bạn có thể có một số hiệp hội sinh viên (còn được gọi là các câu lạc bộ, các nhóm và hội) với các mục đích khác nhau, bao gồm:

  • Các hiệp hội học thuật liên kết bạn với các sinh viên khác cũng đang học những môn mà bạn đang học hoặc là cùng khoa với bạn.
  • Các hiệp hội quốc tế và tôn giáo là nơi mà bạn có thể tiếp xúc với các sinh viên địa phương và quốc tế đến từ quốc gia của bạn hoặc có chung tôn giáo với bạn.
  • Các nhóm chuyên đề là nơi mà bạn có thể thảo luận và trình bày một số vấn đề xã hội hoặc giáo dục nhất định.
  • Các hiệp hội xã hội, thể thao và giải trí là nơi bạn tham gia các hoạt động ngoại khóa và các sự kiện bên ngoài lớp học.

Để trở thành thành viên của một hiệp hội sinh viên, bạn thường phải đăng ký tại trường mà bạn theo học, vì vậy cách tốt nhất là bạn liên hệ với Hội Sinh Viên hoặc Văn Phòng Sinh Viên Quốc Tế để biết thêm chi tiết.