Học tập tại Perth, Tây Úc /Western Australia| Chào mừng bạn đến với Study Perth

 Hướng dẫn bạn về nền giáo dục ở Perth, Tây Úc/Western Australia. Các sinh viên nước ngoài, các đại diện và các tư vấn viên bắt đầu ở đây để biết thông tin về học tập, sinh sống và làm việc tại Perth.

{Our News Feed}

Got any questions on student visas? Look no further!

Got any questions on student visas? Look no further!

Talent for Tourism WA’s upcoming campaign required!

Tourism Western Australia are looking for volunteers to star in their new advertising campaign to

International Student of the Year 2017 – Applications Open

The Department of Education Services is again sponsoring the WA International Student of the Year

Chanisara From Thailand

Chanisara from Thailand tells us why she loved studying in Perth at Phoenix Academy

Perth has been an amazing place to study, and Phoenix has made it even better.

Marketing Intern Required

Sightseeing Pass Australia are expanding so they're