Education courses for international students in Perth, Western Australia. Information on visas, schools, universities, English colleges and scholarships.

วีซ่า

ประเทศออสเตรเลียยินดีต้อนรับผู้คนจากต่างประเทศตลอดทั้งปีให้ได้มาเพลิดเพลินกับความสวยงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ผ่อนคลายในประเทศของเรา ข้อกำหนดในเรื่องวีซ่าของเราก็มีการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มาเยี่ยมเยือนดินแดนแห่งนี้ทุกคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดที่นอกเหนือจากการมาพำนักอาศัย และยังมีทางเลือกมากมายให้แก่นักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวทั้งหลาย 

คุณจำเป็นต้องพิจารณาถึงประเภทของวีซ่าที่จะเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ และข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้จะเป็นแนวทางเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าคุณได้รับวีซ่าที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่คุณจะใช้เพื่อศึกษาเล่าเรียนในเมืองเพิร์ธ ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลล่าสุดและดำเนินการขอวีซ่าให้เรียบร้อยกับแผนกตรวจคนเข้าเมืองและการเป็นพลเมืองก่อนการเดินทาง

ฉันต้องการเรียนแบบเต็มเวลา

หากคุณสมัครเรียนและได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาให้มาเรียนแบบเต็มเวลาเป็นระยะเวลามากกว่าสามเดือนที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย คุณจำเป็นต้องสมัครขอวีซ่านักเรียนซึ่งวีซ่าดังกล่าวมีข้อกำหนดดังนี้:

 • คุณสามารถพำนักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ตามระยะเวลาของหลักสูตรการเรียนของคุณ
 • อนุญาตให้คุณเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้หลายครั้งภายในระยะเวลาตามกำหนดของวีซ่า
 • คุณสามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างระยะเวลาของภาคการศึกษา และไม่จำกัดชั่วโมงการทำงานในระหว่างอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนตามกำหนดของหลักสูตร
 • สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในการอุปการะมีสิทธิ์เดินทางติดตามมากับคุณได้ (ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • สมาชิกในครอบครัวของคุณสามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • คู่สมรสของคุณสามารถศึกษาเล่าเรียนในออสเตรเลียได้เป็นระยะเวลานานถึง 3 เดือ

การสมัครขอวีซ่านักเรียนของคุณจะได้รับการประเมินตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและระดับการประเมินคุณสมบัติของคุณซึ่งจะมีการพิจารณาจากสัญชาติของคุณและหลักสูตรหลักของการศึกษาที่คุณเลือก

ฉันต้องการศึกษาในระหว่างที่มาพักผ่อน

ถ้าคุณต้องการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในขณะที่มาเยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียสำหรับช่วงวันหยุดพักผ่อนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสันทนาการ คุณจำเป็นต้องสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งวีซ่าดังกล่าวมีข้อกำหนดดังนี้:

 • อนุญาตให้คุณพำนักอาศัยอยู่ภายในออสเตรเลียได้ไม่เกิน 3, 6 หรือ 12 เดือน
 • คุณสามารถศึกษาเล่าเรียนได้นานถึง 3 เดือน
 • อนุญาตให้คุณเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้ทั้งแบบครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ภายในระยะเวลาตามกำหนดของวีซ่า
 • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน

ฉันต้องการศึกษาเล่าเรียนไปด้วยในระหว่างทำงาน

ถ้าคุณต้องการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในระหว่างที่มาพักผ่อนและสามารถหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ผ่านทางการว่าจ้างงานระยะสั้น คุณจำเป็นต้องสมัครขอวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานในวันหยุดได้ซึ่งวีซ่าดังกล่าวมีข้อกำหนดดังนี้:

 • คุณต้องถือหนังสือเดินทางจากประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมการอนุญาตให้ทำงานในวันหยุด
 • อนุญาตให้คุณพำนักอาศัยอยู่ภายในออสเตรเลียเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
 • คุณสามารถศึกษาเล่าเรียนได้นานถึง 4 เดือน
 • อนุญาตให้คุณเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้หลายครั้งภายในระยะเวลาตามกำหนดของวีซ่า
 • คุณสามารถทำงาน (แบบไม่เต็มเวลาหรือแบบเต็มเวลา) ได้นานถึง 6 เดือนกับนายจ้างแต่ละราย
 • คุณต้องมีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่าเพื่อศึกษาเล่าเรียนในออสเตรเลียตะวันตก ให้ไปติดต่อแผนกตรวจคนเข้าเมืองและการเป็นพลเมืองหรือติดต่อคณะผู้แทนของออสเตรเลียที่อยู่ใกล้ที่สุดของคุณ

หมายเหตุ:ข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานในวันหยุดได้เป็นเพียงการชี้แจงเท่านั้น ส่วนข้อกำหนดของวีซ่าและเกณฑ์การพิจารณาอาจแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับอายุ สัญชาติ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เป็นรายกรณีไปของผู้สมัครขอวีซ่า