ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

ในฐานะนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ คุณต้องชำระค่าเล่าเรียนของคุณเต็มจำนวนก่อนจึงจะสามารถมาเรียนได้ และอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมการบริการต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาด้วยซึ่งขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่งที่คุณเลือก

นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่าวีซ่านักเรียน ค่าเดินทาง และประกันสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำวันของคุณด้วย

Indicative tuition fees

Primary and secondary schools $7,800 to $30,000
English language studies Around $300 per week depending on course length

Vocational Education and Training (Certificates I to IV, Diploma and Advanced Diploma)

$4,000 to $22,000
Undergraduate Bachelor Degree $15,000 to $33,000*
Postgraduate Masters Degree $20,000 to $37,000*
Doctoral Degree  $14,000 to $37,000*

NOTE: The above fees are in Australian Dollars (AU$) and are based per year, except for English language studies which is per course (as courses can vary from 4 to 60 weeks).

*This does not include high value courses such as veterinary and medical. Please visit institution websites directly to see costs for these courses.

Source: http://www.studyinaustralia.gov.au/global/australian-education/education-costs