การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา

เมืองเพิร์ธเป็นเมืองที่สร้างขึ้นโดยแวดล้อมด้วยแนวคิดชุมชน และเราได้ให้คุณค่ากับช่วงวัยเด็กของพลเมืองแต่ละรุ่นเช่นเดียวกับอนาคตของพวกเขา โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาแห่งเมืองเพิร์ธได้จัดการศึกษาระดับโลกและมีความเป็นเลิศในการสอนให้ความรู้ ขณะเดียวกันก็มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการศึกษาเล่าเรียน และเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จที่มั่นใจได้

หน่วยงาน StudyPerth จะช่วยให้คุณค้นพบสถานศึกษาเพื่ออนาคตสำหรับบุตรหลานของคุณภายใต้ผืนฟ้าสีครามของออสเตรเลียตะวันตก

ระบบโรงเรียนของออสเตรเลียตะวันตกประกอบด้วย:

 • โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาของรัฐบาล
 • โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาของเอกชน
 • โรงเรียนสหศึกษาและโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน
 • โรงเรียนประจำของเอกชน

โรงเรียนทั้งหมดของออสเตรเลียตะวันตกจะมีบริการต่างๆ ดังนี้ :

 • ห้องสมุดขนาดใหญ่พร้อมหนังสือครบครันเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 • สตูดิโอศิลปะและดนตรี
 • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการและการกีฬาที่ยอดเยี่ยม
 • กิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย
 • โปรแกรมรายการด้านสุขภาพของนักเรียน การลดน้ำหนัก รายการด้านวัฒนธรรมและศาสนา 
 • บริการให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่นักเรียน

ปีการศึกษา 

ปีการศึกษาของโรงเรียนเริ่มต้นในต้นเดือนกุมภาพันธ์และจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม โดยมีการแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาและสองเทอมในแต่ละภาคการศึกษา

การศีกษาระดับประถมศึกษา

ปี 1-7

การศึกษาระดับประถมศึกษาจะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุหกปี โดยปกติแล้ว นักเรียนจะมีครูประจำชั้นหนึ่งคนสำหรับโรงเรียนแบบไปเช้า-เย็นกลับส่วนใหญ่ และจะมีครูชำนาญการสำหรับวิชาอย่างเช่น ดนตรี ศิลปะ การละคร และการศึกษาด้านศาสนา

หลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษาจะรวมเอาทักษะต่างๆ ความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆ แปดอย่างซึ่งได้แก่ :

 • ภาษาอังกฤษ/การอ่านเขียน
 • คณิตศาสตร์/การคำนวณเลข
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีและกิจการ
 • ศิลปะ
 • สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • สุขภาพและการศึกษาเกี่ยวกับร่างกาย
 • ภาษาต่างๆ ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : ปี 8-10

นักเรียนจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ในด้านต่างๆ แปดอย่างเช่นเดียวกับนักเรียนระดับประถมศึกษา แต่จะมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในรายวิชา

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : ปี 11-12

บุตรหลานของคุณสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในอนาคตหรืออาชีพที่เลือกไว้ได้โดยจะมีการสอนวิชาเฉพาะด้านโดยครูอาจารย์ที่มีคุณวุฒิเฉพาะทาง

วุฒิการศึกษาของปี 12 ของออสเตรเลียตะวันตกเรียกกันว่าประกาศนียบัตรทางการศึกษาแห่งออสเตรเลียตะวันตก (Western Australian Certificate of Education หรือ WACE) บุตรหลานของคุณสามารถเลือกเรียนเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (Tertiary Entrance Examination หรือ TEE) ต่อไปได้ ทั้งนี้ ลำดับชั้นของการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (Tertiary Entrance Ranking หรือ TER) จะขึ้นอยู่กับการประเมินผลของทางโรงเรียนและผลสอบคัดเลือกเข้าศีกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ TEE สำหรับคะแนนจากการจัดลำดับชั้นของการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ TER ของบุตรหลานของคุณสามารถนำไปใช้ในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั้งในออสเตรเลียและในต่างประเทศได้