Accommodation - Study Perth
Education in Perth means enjoying our city! Start here for information on accommodation, transport, climate, money, insurance and healthcare.

ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนนักศึกษานานาชาติในเมืองเพิร์ธจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของตัวนักเรียนนักศึกษาเอง! ทั้งนี้ เราได้นำเสนอทางเลือกต่างๆ มากมายตามโปรแกรมการศึกษาและที่ตั้งของสถาบันการศึกษาของคุณ ที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนนักศึกษามีมาตรฐานสูงและมีให้บริการอย่างเหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของคุณ

An approximate guide to accommodation costs are below:

Hostels and Guesthouses $80 to $135 per week
Shared Rental $70 to $250 per week
On campus $80 to $250 per week
Homestay $110 to $270 per week
Rental $100 to $400 per week
Boarding schools $10,000 to $20,000 a year

NOTE: All costs are per year in Australian dollars.

Source: http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

ที่พักอาศัยแบบใดที่เหมาะกับฉัน?

ถ้าคุณเป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา คุณจะต้องพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียหรืออยู่โรงเรียนประจำ แต่ถ้าคุณมีอายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คุณสามารถเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย หรือพักอาศัยอยู๋กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย หรือเช่าบ้านหรืออพาร์ทเม้นต์อยู่ร่วมกับนักศึกษาคนอื่นๆ หรือเพื่อนๆ ได้

ฉันจะเริ่มหาที่พักอาศัยได้อย่างไร? 

สถาบันการศึกษาของคุณในออสเตรเลียตะวันตกจะให้ความช่วยเหลือแก่คุณในการหาที่พักอาศัย รวมถึงช่วยอธิบายให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ อย่างเช่น สัญญาเช่า

กระดานติดประกาศสำหรับนักศึกษาและหนังสือพิมพ์มักจะมีประกาศโฆษณาให้เช่าห้อง อพาร์ทเม้นท์ และบ้านพักอาศัยอยู่บ่อยๆ และบางสถาบันก็ลงประกาศที่ว่างสำหรับให้เช่าพักอาศัยทางเว็บไซต์ของตนเอง

เว็บไซต์อย่างเช่น REIWA, Realestate.com.au  และ GumTree ก็ถือเป็นแหล่งสำหรับการมองหาที่พักอาศัยให้เช่าได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน

การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย 

การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียหมายถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัวชาวออสเตรเลียตลอดช่วงที่คุณกำลังศึกษาอยู่หรือพักอาศัยอยู่เพียงช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ ซึ่งนับเป็นโอกาสอย่างดียิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษและได้สัมผัสประสบการณ์ตั้งแต่แรกของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียตะวันตกที่มีความเป็นมิตร

ที่พักอาศัยมีทั้งแบบห้องเดี่ยวสำหรับพักอาศัยอยู่คนเดียวหรือห้องรวมที่แบ่งกันอยู่ร่วมกับผู้อื่นไว้บริการซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะมีบริการอาหารรวมอยู่ด้วย แต่ที่พักแบบที่อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียซึ่งต้องจัดหาอาหารด้วยตนเองซึ่งมีราคาถูกกว่าก็มีบริการด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณกำลังจะพักอาศัยอยู่ในบ้านของผู้อื่น จึงควรที่จะต้องดูแลทำความสะอาดด้วยตนเองโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่น

โรงเรียนประจำ

โรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชนหลายแห่งจะจัดหาที่พักอาศัย อาหารและบริการซักอบรีดให้กับนักเรียนนานาชาติที่เดินทางมาศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ ค่าเล่าเรียนจะรวมเอาค่าธรรมเนียมของการพักอาศัยเอาไว้ด้วย ซึ่งคุณจะได้พักอาศัยอยู่ในหอพักกับนักเรียนคนอื่นๆ ที่มีเพศเดียวกัน และจะมีผู้ใหญ่คอยกำกับดูแลอยู่

ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยห้าแห่งและสถาบันอาชีวะศึกษาบางแห่งของออสเตรเลียตะวันตกจะมีบริการที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบอย่างเช่น อพาร์ทเม้นต์ ที่พักของสถาบัน หรือหอพักให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลา

หอพักดังกล่าวจะอยู่ภายในพื้นที่หรืออยู่ใกล้กันกับมหาวิทยาลัยซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยห้องพักจำนวนสูงสุดไม่เกินหกห้องในแต่ละอาคารโดยมีห้องนั่งเล่นและห้องครัวส่วนกลางอย่างละหนึ่งห้อง ทั้งนี้ ที่พักของคุณจะมีบริการทำความสะอาดบางบริการรวมอยู่ด้วยในขณะที่ที่พักบางแห่งจะมีบริการอาหารรวมอยู่ด้วยเช่นกัน

ที่พักของสถาบันจะมีราคาแพงกว่าเล็กน้อยโดยจะมีบริการที่พักให้พร้อมกับอาหารและอาจมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬา การเข้าสังคม การติวหนังสือ ห้องสมุด และคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการด้วย

การเช่าบ้าน อพาร์ทเม้นต์ หรือห้องเช่า 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวคุณเอง

ถ้าคุณต้องการอิสระอย่างเต็มที่ ก็สามารถเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกับนักศึกษาคนอื่นหรือเพื่อนๆ โดยแบ่งกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยร่วมกันได้ ทั้งนี้ จะมีการลงประกาศเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันอสังหาริมทรัพย์ของออสเตรเลียตะวันตก (Real Estate Institute of Western Australia หรือ REIWA) หรือในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองเพิร์ธ

ตลาดการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในเมืองเพิร์ธมีการแข่งขันสูงเช่นเดียวกับเมืองหลวงส่วนใหญ่ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องแน่ใจว่าได้มีการค้นหาข้อมูลเตรียมไว้แล้วและมีแหล่งรายได้ที่แน่นอนก่อนที่คุณจะเริ่มมองหาอสังหาริมทรัพย์สำหรับเช่า และคุณยังจำเป็นต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำหรับการนอนและเครื่องครัวด้วย เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการตกแต่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าอยู่อาศัย นอกจากนี้ โดยปกติแล้ว คุณจะต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าสี่สัปดาห์ (เงินมัดจำ) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการไฟฟ้า แก๊ส โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตด้วย  

การเช่าห้องพัก 

ถ้าคุณไม่สามารถชำระค่ามัดจำล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้ คุณอาจต้องพิจารณาเลือกเช่าห้องพักแทน นักเรียนนักศึกษาและครอบครัวมักนิยมเช่าห้องพักที่สำรองไว้และมีการตกแต่งสำหรับพร้อมเข้าอยู่ได้ซึ่งมีอยู่ตามบ้านและอพาร์ทเม้นต์ และวิธีนี้อาจเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยตนเองทั้งหมด

www.Flatmates.com.au

บ้านเยาวชน 

ที่พักราคาประหยัดเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวและดำเนินงานโดยองค์กรอย่างเช่น สมาคมบ้านเยาวชนออสเตรเลีย  (Youth Hostels Australia หรือ YHA) และสมาคม โดยมีทั้งห้องพักเดี่ยวและห้องพักรวมที่ต้องพักอาศัยร่วมกับผู้อื่นไว้ให้บริการโดยมีห้องครัวและห้องน้ำส่วนกลางสำหรับใช้ร่วมกัน และคุณก็สามารถค้นหาบ้านเยาวชนที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวขององค์กรต่างๆ ได้ในเมืองเพิร์ธด้วยเช่นกัน (privately-owned youth hostels)

หอพักหญิงหรือหอพักชาย 

ในโรงเรียนประจำและหอพักของมหาวิทยาลัย คุณจะต้องพักอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีเพศเดียวกันกับคุณเท่านั้น แต่สำหรับที่พักแบบอื่นทั้งหมด คุณจะต้องระบุข้อมูลด้วยตนเองหากคุณต้องการพักอาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น