Study in Perth, Australia for a future of success. Learn and work with industry leaders in science, technology, business, humanities and the arts.

Nauka, Technologia i Rolnictwo w Perth

Odległe kopalnie – zaopatrujące świat w bogactwa naturalne

Rozległy teren Zachodniej Australii jest bardzo bogaty w minerały i zasoby energii. Nasz stan wyprodukował w r. 2011 ponad jedną piątą światowej rudy żelaza (21%)  i znaczny procent światowej produkcji aluminium (14%) oraz niklu (13%). Obecnie, ponad 60% światowego oprogramowania kopalnictwa produkuje się w Perth a od 2007r. gościliśmy ponad 109 międzynarodowych konferencji z dziedziny kopalnictwa.


 

SKA – największy projekt radioastronomiczny na świecie

Zachodnią Australię wybrano do udziału w największym projekcie radioastronomicznym świata, Square Kilometre Array (SKA). Wdrożenie tego projektu, którego koszt szacuje się na €1.5 bilionów jest zaplanowane na 2016r. SKA ma być najbardziej zaawansowanym radio teleskopem na świecie, umieszczony zostanie w dwu miejscach - Zachodniej Australii I Południowej Afryce. Jak sama nazwa sugeruje, teleskop który zajmie ogromny teren, składał się będzie z tysięcy anten połączonych światłowodami o wysokiej szerokości pasma. Już ponad 70 wybitnych, światowej sławy naukowców i inżynierów przybyło do International Centre for Radio Astronomy (ICRAR) w Perth by wziąć udział w tym projekcie i w chwili obecnej wypuszczają największą ilość w Australii szkolonych tutaj absolwentów.


 

Super komputer - $33 milionów mocy przetwarzania

Zachodnia Australia jest siedzibą Pawsey Centre, jednej z wiodących infrastruktur superkomputerów w Australii. Zrealizowany w marcu 2013r ośrodek zawiera $33 milionowy superkomputer, który jest integralną częścią wkładu Zachodniej Australii do SKA. Moc przetwarzania tego ośrodka będzie używana do przełomowych badań w radioastronomii, naukach o ziemi, nanotechnologii i naukach biologicznych. Ośrodek jest obsługiwany przez iVEC, wspólne przedsięwzięcie CSIRO i czterech  państwowych uniwersytetów  z Perth.


 

Hofmann Engineering – pierwszy na świecie w inżynierii precyzyjnej

Zachodnio-australijski Hofmann Engineering otrzymuje międzynarodowe zlecenia na wyspecjalizowane projekty przemysłowe. Hofmann ostatnio zrealizował największy na świecie stalowy tryb frezowy, ze średnicą 13,2m i wagą 73,5 ton. Projektowany dla chińskiej kopalny miedzi, ten tryb jest przykładem światowej klasy inżynierii precyzyjnej która jest częścią wzrastającej reputacji doskonałości przemysłu w Perth.


 

Odnawialna energia – użytkowanie przypływu/odpływu

Szybki wzrost powoduje zwiększone zapotrzebowanie na bogactwa naturalne, a najważniejsze z nich to energia. Zachodnia Australia ma poważne zobowiązania wobec nienaruszających ekologicznej równowagi działań przemysłowych. Wielu z naszych ideologów skierowało swoje, zdobyte w sektorze bogactw naturalnych doświadczenie, aby rozwiązać problem odnawialnej energii dla naszego rosnącego miasta. Carnegie Energy, Ocean Power Technologies oraz nowi przybysze Bombora Wavepower udoskonalają technologię by wykorzystać niezawodną potęgę fal oceanicznych Zachodniej Australii.


 

Odsalanie – morska technologia na przyszłość

Potencjał Zachodniej Australii jako centralnego ośrodka projektów technologii morskiej realizuje Carnegie Energy. Równolegle do inicjatywy wykorzystania energii fal w bazie marynarki wojennej na Garden Island, Carnegie realizuje instalację odsalania wykorzystując nową technologię która posiada możliwości  zmniejszenia użycia energii potrzebnej do odsalania o 90%.


 

Scitech – nauka na następne pokolenie

Państwowe,intensywne centrum edukacji nauk ścisłych w Perth przechodzi widoczny rozkwit, który trwał będzie przez kolejne lata.  Obecnie, Scitech przygotowuje się do objęcia nowego, specjalnie w tym celu zaprojektowanego miejsca, by dorównać ze swoimi programami do naszej, zachodnio-australijskiej pozycji w światowej czołówce nauki i technologii.