Wyższa Edukacja

Zachodnia Australia ma pięć uniwersytetów światowej klasy i kilka wyższych uczelni. Stopień naukowy z Perth jest kwalifikacją z międzynarodowa szacowanego centrum nauki.

Gościmy ponad 15 000 studentów z całego świata, którzy studiują w Perth co roku I przynoszą niezwykłą żywotność i urozmaicenie  życia w miasteczku studenckim. Wiele studentów decyduje się na pozostanie tutaj po studiach, by skorzystać z powiązań które stworzyli i z wspaniałych perspektyw kariery dla absolwentów w Perth

Każdy uniwersytet i każda uczelnia w Perth założyli silną reputację doskonałości. Wszystkie oferują:

  • Bogactwo zasobów akademickic
  • Światowo-czołowe urządzenia naukowe i do prac badawczych
  • Dynamiczne i inspirujące środowisko do nauki
  • Personel nauczania światowej sławy
  • Poparcie dla studentów, pomoc i doradztwo w sprawach kariery
  • Nowoczesne urządzenia rekreacyjne
  • Urządzenia religijne np. pokoje modlitwy
  • Opcje zamieszkania w miasteczku uniwersyteckim

Wszystkie miasteczka uniwersyteckie są w granicach 30 kilometrów od centrum miasta Perth i są łatwo dostępne pociągiem lub autobusem.

Rok Akademicki

Rok uniwersytecki w Zachodniej Australii rozpoczyna się pod koniec lutego i kończy się w połowie listopada. Rok akademicki jest podzielony na dwie semestry, chociaż niektóre instytucje używają system trzy-semestralny lub oferują kursy szkoły letniej od grudnia do lutego.

Kwalifikacje Uniwersytetów Australijskich

Studia

Bachelor Degree przygotowuje Cię do kariery zawodowej i studiów podyplomowych.

Ciąg: Minimum trzy lata pełnych studiów

Wymagania: Australijskie świadectwo szkoły średniej (Year 12) lub zagraniczny ekwiwalent, lub

Dyplom ukończenia Szkoły Zawodowej wyższego stopnia (w Polsce Technikum)

Bachelor Degree (Honours) nieobowiązkowe, oferuje dodatkowe kwalifikacje studentom którzy wyróżniają się w trakcie kursu na uzyskanie Bachelor Degree.

Ciąg: Albo jeden dodatkowy rok po trzyletnim studiach, albo jako wyróżnienie za wybitne  osiągnięcia podczas  czteroletniego lub dłuższego kursu.

Wymagania: Wybitne wyniki akademickie w trakcie studiów Bachelor Degree

Studia podyplomowe

Graduate Certificate or Diploma ma na celu przygotowanie do szczególnych wymagań zawodowej kariery. Możesz podjąć kurs Graduate by rozszerzyć umiejętności zdobyte w programie wcześniejszych studiów, lub rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w nowej dziedzinie zawodowej.

Ciąg:  Sześć miesięcy pełnoetatowych studiów (Certificate) lub dwanaście miesięcy pełnoetatowych studiów (Diploma)

Wymagania: Ukończone studia podstawowe oraz studia podyplomowe niższego stopnia.

A Masters Degree można podjąć po skończeniu studiów pierwszego stopnia. Możesz zapisać się na Masters Degree wybierając jakiś szczególny kierunek studiów lub dziedzinę kariery zawodowej. Masz do wyboru trzy możliwości zdobycia Masters:
studia kursowe   badaniach naukowe
lub kurs zawodowy.

Ciąg: Dwa lata pełnych studiów, lub jeden rok dla posiadaczy  Honours.

Wymagania: Ukończone studia podstawowe.

A Doctoral Degree często nazywany PhD, jest najwyższym stopniem uniwersyteckim który można uzyskać. Kandydaci na PhD są wyróżniani za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie. Możesz wybrać między Research Doctorate {doktorat oparty na badaniach naukowych} albo Professional Doctorate {doktorat zawodowy} który łączy studia kursowe z badaniami naukowymi.

Ciąg: Różnie, w zależności od wymagań kursu, nakładu pracy oraz specyfiki przedmiotu.

Wymagania: Ukończone kwalifikacje przed-dyplomowe i niższe kwalifikacje po-dyplomowe

A Master of Business Administration (MBA) bardzo prestiżowe, międzynarodowo uznane kwalifikacje ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne i teoretyczną wiedzę z dziedziny biznesu. Obejmuje księgowość, ekonomię, finanse, zarządzanie personelu, marketing, działalność, organizację pracy, analizę danych/statystykę, przepisy/strategię biznesu.

Ciąg: Jeden rok do dwu lat.

Wymagania: Ukończone studia podstawowe.