Edukacja Podstawowa i Średnia

Jesteśmy miastem zbudowanym wokół idei społeczeństwa i cenimy dzieciństwo i przyszłość każdego pokolenia. Podstawowe i Średnie szkoły Perth oferują światowej klasy edukację i doskonałość w nauczaniu, jednocześnie zapewniając bezpieczne, zachęcające środowisko i zapewniają punkt startowy do sukcesu.

StudyPerth może pomóc znaleźć Ci miejsce dla Twojego dziecka, do uczenia się na swoją przyszłość, pod niebieskim niebem Zachodniej Australii.

System szkolnictwa Zachodniej Australii składa się z:

 • Rządowych szkół podstawowych i średnich
 • Prywatnych  szkół podstawowych i średnich
 • Szkół koedukacyjnych I szkół tylko chłopcy/tylko dziewczynki
 • Prywatne szkoły z internatem na kampusie

Wszystkie szkoły Zachodniej Australii oferują:

 • Obszerne biblioteki
 • Celowo-projektowane studia muzyki i sztuki
 • Doskonałe sportowe i rekreacyjne urządzenia
 • Rozmaitość poza-kursowych zajęć
 • Branie pod uwagę zdrowia, odżywiania, kultury i wyznania studentów 
 • Usługi poparcia studentów

Rok Akademicki 

Rok szkolny rozpoczyna się na początku lutego i kończy się w grudniu. Jest podzielony na dwa semestry, i dwa kwartały w każdym semestrze.

Edukacja Podstawowa

Lata 1-7

Edukacja podstawowa zaczyna się w szóstym roku dziecka. Uczniowie na ogół mają jednego nauczyciela przez większość dnia szkolnego i specjalistycznych nauczycieli do przedmiotów takich jak muzyka, sztuka, dramat i studia religijne.

Program zajęć szkoły podstawowej integruje umiejętności, wiedzę I zrozumienie w ośmiu dziedzinach nauki:

 • Język angielski/Umiejętność czytania i pisania
 • Matematyka/Umiejętność liczenia
 • NaukaTechnologia i Przedsięwzięcia
 • Sztuka
 • Społeczeństwo i Środowisko
 • Zdrowie i Wychowanie Fizyczne
 • Języki inne niż angielski (LOTE)

Edukacja Średnia

Niższe Szkoły Średnie: Lata 8-10

Uczniowie skupiają się na tych samych dziedzinach nauki, ale z większą rozmaitością w przedmiotach nadobowiązkowych  i w wyborze przedmiotów.

Wyższe Szkoły Średnie: Lata 11-12

Twoje dziecko może wybrać przedmioty do nauki które przygotują je do przyszłych studiów lub do ich wybranej kariery. Specyficzne przedmioty są nauczane przez nauczycieli ze specjalistycznymi kwalifikacjami.

Kwalifikacja Year 12 Zachodniej Australii jest znana jako Western Australian Certificate of Education (WACE). Twoje dziecko może optować zdawać Tertiary Entrance Examination (TEE) {egzamin wstępny na studia}. Jego Tertiary Entrance Ranking (TER) {ranking na studia} jest oparty na ocenie szkoły i na wynikach z TEE. Wynik TER Twojego dziecka może być używany by ustalić jego uprawnienie do wstępu na uniwersytety i uczelnie w Australii i za granicą.