Study in Perth, Australia for a future of success. Learn and work with industry leaders in science, technology, business, humanities and the arts.

Věda, technika a zemědělství v Perthu

Dálková těžba: produkce zdrojů pro celý svět

Západní Austrálie má obrovské území, které je bohaté na minerály a zdroje energie. V roce 2011 náš stát vyprodukoval více než pětinu železné rudy světa (21 %) a značný podíl hliníku (14 %) a niklu (13 %). Přes 60 % světového těžebního softwaru se vytváří v Perthu a od roku 2007 jsme uspořádali více než 109 mezinárodních těžebních konferencí.


 

SKA – největší radioastronomický projekt ve světě

Západní Austrálie byla vybrána do největšího světového radioastronomického projektu, Square Kilometre Array (SKA). Projekt v hodnotě 1,5 miliardy eur se má realizovat v roce 2016. SKA bude nejmodernější radioteleskop na světě zahrnující dvě místa v Západní Austrálii a Jižní Africe. Jak sám název naznačuje, teleskop bude pokrývat ohromnou oblast, sestávající z tisíce antén propojených širokopásmovou sítí z optických vláken. Do International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) v Perthu již přišlo přes 70 předních vědců a techniků světa, kteří se projektu zúčastní a nyní zaškolují jednu z největších skupin australských absolventů.


 

Superpočítač – zpracování dat v hodnotě 33 milionů dolarů

V Západní Austrálii najdeme jedno z předních australských superpočítačových zařízení, Pawsey Centre. Centrum bylo dokončeno v březnu 2013 a ukrývá superpočítač v hodnotě 33 milionů dolarů, který je součástí západoaustralského podílu na SKA. Ohromná kapacita zpracování tohoto střediska bude využita v rámci výzkumu v radioastronomii, geovědách, nanotechnologii a biovědách. Spravuje ho iVEC, společný podnik CSIRO a čtyř perthských veřejných univerzit.


 

Hofmann Engineering – světové prvenství v přesném strojírenství

Západoaustralská firma Hofmann Engineering dostává mezinárodní zakázky na specializované průmyslové projekty. Společnost Hofmann nedávno dokončila výrobu světově největšího ocelového hnacího ústrojí drtiče o průměru 13,2 m a hmotnosti 73,5 tun. Bylo navrženo pro čínský měděný důl a je příkladem přesného strojírenství na světové úrovni, které má svůj podíl na stále lepší pověsti vynikajícího perthského průmyslu.


 

Obnovitelná energie – využívání přílivu a odlivu

S rychlým růstem přicházejí zvyšující se nároky na zdroje a energie je na prvním místě. Západní Austrálie se zavázala uplatňovat trvale udržitelné průmyslové postupy a mnozí z našich předních myslitelů využívají svých odborných znalostí, které získali v odvětví surovin, k přechodu našeho expandujícího města na udržitelné zdroje energie. Carnegie Energy, Ocean Power Technologies a nově příchozí společnost Bombora Wavepower vyvíjejí technologie k využití spolehlivé energie z vln oceánů omývajících západoaustralské pobřeží.


 

Odsolování – mořská technologie budoucnosti

Potenciál Západní Austrálie jako centra mořské technologie naplňuje společnost Carnegie Energy. Kromě své iniciativy vlnové energie na námořní základně na Garden Island Carnegie realizuje odsolovací zařízení využívající nové technologie, které má potenciál snížit obvyklou spotřebu energie na odsolování o 90%.


 

Scitech – věda pro příští generaci

Speciální veřejné vzdělávací středisko v Perthu bude během několika příštích let procházet význačným vývojem a rozvojem. Scitech se připravuje na přesun do nových vysoce funkčních prostor, kde propojí své programy s pozicí Západní Austrálie v čele vědy a techniky.