Volunteering - Study Perth
Jobs for international students in Perth, Western Australia: your guide to working while you study in Australia.

Dobrovolnická práce (Volunteering)

Západní Austrálie má dlouholetou tradici v dobročinné a dobrovolnické práci. Mnoho vzdělávacích institucí a největší firmy úzce spolupracují s dobročinnými organizacemi. Jestliže nepotřebuješ příjmy navíc nebo budeš chtít věnovat nějaký čas komunitě, doporučujeme ti, aby ses stal(a) dobrovolníkem některé z mnoha perthských dobročinných organizací a programů pro komunitu. Řada těchto organizací ti může vydláždit cestu k budoucím profesním příležitostem.

Chceš-li pomáhat, navštiv stránky Volunteering WA.