Student Associations - Study Perth
Education courses for international students in Perth, Western Australia. Information on visas, schools, universities, English colleges and scholarships.

Studentská sdružení

V Západní Austrálii věříme tomu, že život je otázkou vyváženosti – a studentský život není výjimkou. Součástí studia v Perthu je vynikající vzdělávání, ale také seznamování s novými přáteli, objevování nových zájmů a zábava pod slavnou modrou oblohou Západní Austrálie!

Stát se členem studentského sdružení je skvělý způsob, jak se účastnit studentského života i mimo učebnu.

Tvoje vzdělávací instituce může mít několik studentských sdružení (označovaných také jako kluby, skupiny a spolky) pro různé účely, mimo jiné:

  • Akademická sdružení, kde se spojíš s dalšími studenty, kteří studují stejné předměty nebo jsou na tvé fakultě.
  • Mezinárodní a náboženská sdružení, kde se můžeš setkávat s místními a zahraničními studenty ze své země nebo tvého náboženského vyznání.
  • Zájmové skupiny, které se scházejí a diskutují o určitých společenských či vzdělávacích tématech.
  • Společenská, sportovní a rekreační sdružení, s nimiž si můžeš užívat mimoškolní aktivity a akce mimo učebnu.

Aby ses mohl stát členem studentského sdružení, musíš být většinou zapsán na hostující instituci, takže je nejlépe se obrátit na spolek Student Guild nebo zahraniční oddělení, kde se dozvíš další podrobnosti.