Základní a středoškolské vzdělávání

Naše město stojí na principu komunity a ceníme si nejen dětství každé generace, ale i její budoucnosti. Základní a střední školy v Perthu nabízejí vzdělání a vynikající vyučovací metody na světové úrovni a nabízejí bezpečné, příznivé prostředí a pevný výchozí bod na cestě k úspěchu.

StudyPerth vám pomůže najít místo pro vaše dítě, kde se bude učit pro svou budoucnost pod modrou oblohou Západní Austrálie.

Západoaustralský školní systém tvoří:

  • Státní základní a střední školy
  • Soukromé základní a střední školy
  • Smíšené i výhradně chlapecké/dívčí školy
  • Soukromé školy s možností ubytování přímo v areálu

Všechny západoaustralské školy nabízejí:

  • Rozsáhlé knihovny
  • Účelově koncipovaná hudební a výtvarná studia
  • Vynikající sportovní a rekreační zázemí
  • Celou řadu mimoškolních aktivit
  • Zázemí zohledňující zdraví, stravu, kulturu a náboženské vyznání studentů
  • Podpůrné služby pro studenty

Akademický rok  

Školní rok začíná na počátku února a končí v prosinci. Je rozdělen do dvou pololetí, která mají dvě čtvrtletí.

Základní vzdělávání

1.–7. ročník

Základní vzdělávání začíná v šesti letech věku. Žáci mají po většinu dne obvykle jednoho učitele a odborné učitele na předměty jako hudební, výtvarná, dramatická a náboženská výchova

Osnovy základních škol zahrnují dovednosti, znalosti a porozumění v osmi vyučovacích oblastech:

  • Angličtina / čtení a psaní
  • Matematika / znalost základních početních úkonů
  • Přírodní vědy
  • Technologie a podnikavost
  • Umění
  • Společnost a životní prostředí
  • Zdraví a tělesná výchova
  • Jiné jazyky než angličtina (Languages other than English, LOTE)

Středoškolské vzdělávání

Nižší ročníky středních škol: 8.–10. ročník

Žáci se zaměřují na stejné obory jako žáci základních škol, ale mají větší výběr předmětů a volitelných předmětů.

Vyšší ročníky středních škol: 11.–12. ročník

Vaše dítě si může zvolit studijní předměty, které je připraví pro budoucí studium nebo zvolenou profesi. Specifické odborné předměty vyučují učitelé s odbornou kvalifikací.

Západoaustralská kvalifikace po absolvování 12. ročníku se nazývá Western Australian Certificate of Education (WACE). Vaše dítě si může zvolit zkoušku Tertiary Entrance Examination (TEE). Její hodnocení, Tertiary Entrance Ranking (TER), se skládá ze školního ohodnocení a výsledků TEE. Na základě hodnocení TER vašeho dítěte lze stanovit způsobilost pro vstup na univerzitu nebo vyšší odbornou školu jak v Austrálii, tak v zahraničí.