Vyšší vzdělávání

V Západní Austrálie je pět univerzit světové úrovně a několik vyšších odborných škol. Akademická hodnost získaná v Perthu představuje kvalifikaci z mezinárodně uznávaného centra vzdělání.

Každým rokem přivítáme v Perthu více než 15 000 studentů z celého světa, kteří do místního akademického světa vnáší jedinečnou energii a rozmanitost. Mnozí se rozhodnou zde zůstat i po studiích, aby využili vztahů, které si zde vybudovali, a vynikajících profesních příležitostí, jež Perth absolventům nabízí.

Každá univerzita a vyšší odborná škola v Perthu si díky své vynikající úrovni vysloužila skvělou pověst. Všechny nabízejí:

  • Širokou škálu akademických zdrojů
  • Vědecké a výzkumné zázemí světové úrovně
  • Dynamické a stimulující studijní prostředí
  • Mezinárodně uznávaný akademický personál
  • Podporu, vedení a studijní poradenství pro studenty
  • Moderní rekreační zázemí
  • Náboženská zařízení, např. modlitebny
  • Možnost ubytování v areálu škol

Všechny areály se nacházejí do 30 km od centra Perthu a jsou snadno dostupné autobusem nebo vlakem.

Akademický rok

Západoaustralský univerzitní rok začíná ke konci února a končí v polovině listopadu. Akademický rok je rozdělen do dvou semestrů, ačkoliv některé instituce používají trimestrový systém nebo nabízejí letní kurzy od prosince do února.

Australské univerzitní kvalifikace 

Pregraduální

Bakalářský program (Bachelor Degree) tě připraví na profesionální dráhu a postgraduální studium.

Délka studia: Minimálně tříleté řádné denní studium

Požadavky: Australská maturita (Australian secondary school certificate) (12. ročník), její zahraniční ekvivalent nebo

Diplom nebo diplom pro pokročilé z vyšší odborné školy (Vocational Education and Training Diploma or Advanced Diploma).

Bakalářský program se specializací (Bachelor Degree (Honours)) je volitelná, doplňková kvalifikace poskytovaná studentům, kteří mají během svého bakalářského studia vynikající výsledky.  . 

Délka studia: Jeden další rok po tříletém kurzu nebo se uděluje za úspěchy v minimálně čtyřletém studiu.

Požadavky: Výborné akademické výsledky během bakalářského studia.

Postgraduální

Stupeň Graduate Certificate nebo Diploma je určen pro specifické profesní účely. Do tohoto kurzu se můžeš zapsat s cílem rozvinout své znalosti získané v pregraduálním kurzu nebo získat znalosti v nové profesní oblasti.

Délka studia: Šestiměsíční řádné denní studium (Certificate) nebo dvanáctiměsíční řádné denní studium  (Diploma)

Požadavky: Získaná pregraduální kvalifikace.

Na magisterský program (Masters Degree) se nastupuje po ukončení pregraduálního stupně. Do magisterského studia se můžeš zapsat ve specifické studijní oblasti nebo profesním oboru. Můžeš si vybrat mezi kurzy  Masters, research Masters nebo professional Masters.

Délka studia: Dvouleté řádné denní studium nebo jednoleté, pokud jsi získal kvalifikaci  Honours.

Požadavky: Získaná pregraduální kvalifikace.

Doktorský program, Doctoral Degree, často zmiňovaný jako PhD (ekvivalentní českému Ph.D.), je nejvyšší univerzitní kvalifikace, které lze dosáhnout. Kandidáti Ph.D. jsou uznáváni pro svůj výrazný přínos na vybraném poli. Můžeš si zvolit  Research Doctorate, který zahrnuje výzkum pod dohledem, nebo Professional Doctorate, v rámci něhož se kombinuje práce v kurzu s výzkumem.

Délka studia: Různí se podle kurzu, studijní náplně a předmětů.

Požadavky: Dokončená pregraduální a nižší postgraduální kvalifikace.

Kvalifikace Master of Business Administration (MBA) je vysoce prestižní, mezinárodně uznávaná kvalifikace se silným zaměřením na praktickou a teoretickou znalost obchodu. Zahrnuje obory jako účetnictví, ekonomika, finance, personální řízení, marketing, řízení, chování v organizaci, analýza dat / statistika a obchodní postupy / strategie.

Délka studia: Jeden nebo dva roky.

Požadavky: Dokončená pregraduální kvalifikace.